Strona Główna

Kontakt

Organy Spółdzielni

Akty prawne

Statut i Regulaminy

Rys historyczny

Zasoby Spółdzielni

Biuro obsługi

Informacje bieżące

Konta bankowe

Przetargi, konkursy ofert, decyzje

Plany remontów

Stawki opłat czynszowych

Rady nieruchomości

Klub "UROCZYSKO"

Kierunki działań

Fotogaleria

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Nałkowskiej 2A

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Orkana 46

Oddam - Przyjmę

iCzynsze

Identyfikator:

Hasło:

UWAGA!!!

W związku ze zmianą systemu informatycznego obsługującego iCZYNSZE prosimy o zgłoszenie się do Biura Obsługi Spółdzielni w celu uzyskania Loginu i Hasła.
Za utrudnienia przepraszamy
.

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie witamy na naszych

stronach!

 

 

"Chcemy zarządzać sprawnie i możliwie najtaniej"... to nasze motto, które przyświeca nam w pracy dla Mieszkańców naszej Spółdzielni.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kielcach informuje, że z powodu przebudowy głównej magistrali ciepłowniczej, przy ul. Warszawskiej, w dniach:

10.07.2017 r. - 23.07.2017 r.

wystąpi przerwa w dostawach ciepłej wody dla Mieszkańców „Uroczyska II” i budynku przy ul. Marszałkowskiej 73A

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami tel. (41) 333 55 77 lub (41) 333 55 79 (MPEC Kielce – magistrala Wschód) oraz w siedzibie MPEC Kielce Sp. z o.o., ul. Poleska 37, 25-325 Kielce.

Prosimy o zamknięcie zaworów ciepłej wody.

 

Za utrudnienia

PRZEPRASZAMY

 

 

 

 

WYKAZ  UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
z dnia 26 maja 2017r.

 

 


I N F O R M A C J A

Zarząd Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od 30 września 2016 roku  rozliczenie zużycia wody będzie następować w okresach kwartalnych tj. na 30 września, 31 grudnia, 31 marca i  30 czerwca.

Miesięczna opłata zaliczkowa na wodę ustalana będzie na okres roczny, tj. od 1 października roku bieżącego do 30 września roku następnego, na podstawie średniego rocznego zużycia wody.

Mieszkańcy Spółdzielni będą otrzymywać co kwartał rozliczenie wody.

                                                                   Zarząd  ŚSM

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E
 

W związku z obowiązkiem przestrzegania przez Świętokrzyską Spółdzielnię Mieszkaniową przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, Spółdzielnia będzie udzielać informacji objętych ochroną danych wyłącznie osobom uprawnionym.

Wobec powyższego osoby, które zamierzają korzystać z informacji telefonicznej o danych chronionych dotyczących własnego lokalu, do których należą m.in.:

-     wysokość czynszu,

-     zadłużenie na lokalu,

-     wynik rozliczenia wody i ciepła,

-     inne dane dotyczące lokalu,

powinny zgłosić się do Biura Obsługi Spółdzielni celem ustalenia hasła dostępu do informacji telefonicznej.

Osoby, które chcą uzyskać ww. informacje osobiście w siedzibie Spółdzielni, winny okazać dowód tożsamości umożliwiający potwierdzenie ich uprawnienia do informacji chronionej.

 

                                                                       Zarząd ŚSM

 

 

 

WYNAJEM SALI KLUB "UROCZYSKO" ŚSM

 

 

 


 

 


 

Dojazd do spółdzielni.

 

 

Powiększ mapkę

 

 

 

© Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa